Parkering

P-pladser som er markeret som opladepladser, er ikke forbeholdt elbiler; men hvis man ikke har behov for opladning, opfordres man til at vise hensyn ved at vælge en anden ledig plads til parkering.

Se i øvrigt foreningens ordensregler vedr. parkering generelt.