Om Krogengen

Ejerlauget Krogengen har hjemsted i Hvissinge Vest, den ældste del af Glostrup Kommune. Ejerlauget er stiftet den 27. juni 2002 og dækker 36 ejendomme i et nybygget område nær Vestskoven i Glostrup.

Krogengen grænser op til naturskønt område med et netværk af stisystemer i Vestskoven. Ejerlauget er en del af en storparcel bestående af tre andre ejerlaug: Kæråsen, Tofteåsen og Stensbjerg.

Boligerne er bygget af Bülow og Nielsen i årene 2002-2004 og består af to blokke to-etagers rækkehuse, fire blokke én-etages rækkehuse samt fem store villaer. Alle ejendomme med tilliggende haver samt store grønne fællesarealer. Skole, fritidsarealer og børneinstitutioner er placeret særdeles nær på området.

Endvidere er der gode sti- og vejforbindelser i alle retninger. Vestskoven er “uden for døren” og mange gode busforbindelser har stoppested både øst og vest for området.

Mellem Krogengen og Vestskoven er anlagt en kunstig sø. Glostrup Kommune står for vedligeholdelse af arealet, der grænser op til søen.

Oxbjerget er, som Herstedhøje, en kunstig bakke. I indhegningen omkring bakken er det tilladt at færdes med løs hund, hvis den er under kontrol.

I snevintre er Oxbjerget meget benyttet til kælkning og skiløb. I forbindelse med udgravning til en hoved- vandledning igennem området stødte man i 1966 på en meget stor sten, Hvissingestenen. Ved nøjere undersøgelser viste det sig at være Sjællands største sten med en vægt på ca. 250 tons. Stenen skulle være sprængt i småstykker, men det lykkedes i sidste øjeblik at rejse penge til at hæve og flytte stenen. Den ligger nu nord for Hvissinge landsby omgivet af en stenstrøning, og på toppen af den kan man stadig se de huller, der skulle have været fyldt med sprængstof.

Foreningens CVR-nummer: 27 71 57 29