Hjertestartere

Ejerlaugets hjertestarter

Ejerlauget har en offentlig tilgængelig hjertestarter. Den er placeret på varmecentralen ved nr. 23 – Tæt på bystien (Se kort nedenfor).

Alle kan bruge en hjertestarter. Hjertestarteren analyserer selv personens tilstand, og den kan ikke afgive stød, hvis vedkommende ikke har hjertestop. Du kan altså ikke komme til at støde nogen ved en fejl. Hele vejen gennem processen fortæller hjertestarteren, hvad du skal gøre. For eksempel hvordan du sætter elektroderne rigtigt på, hvornår den tilskadekomne må berøres, og om du skal trykke på den knap, der udløser stødet.

Husk: Du kan ikke træde forkert, når du vælger at træde til, hvis et menneske falder om med hjertestop .

Vores hjertestarter er registreret på hjertestarter.dk. Det betyder, at den er synlig på kortet på hjertestarter.dk, og i app’enTrygFonden Hjertestart” og er tilgængelig for alle. Samtidig er hjertestarteren synlig for landets 1-1-2-vagtcentraler, så de sundhedsfaglige medarbejdere kan dirigere førstehjælpere, f.eks. Hjerteløbere, til den, i tilfælde af hjertestop ved opkald til 1-1-2.

Hjertestarteren er modellen “CR Plus“. Ejerlauget har en leasingaftale med Falck, så Falck assisterer med nye batterier, m.m. Det er ejerlaugets bestyrelse der har aftalen med Falck.

Hjertestarteren er placeret i et skab med varme og lys. Skabet åbnes ved at dreje på det.

Andre hjertestartere i området

Der findes to øvrige hjertestartere tæt på Krogengen, som vist nedenfor.

Du kan læse mere om hjertestartere og deres placering her: https://hjertestarter.dk

Det røde hus på Rødkælkevej

Lille rød bygning for enden af en husblok/rækkehus.

Op ad trappen og ved siden af døren

Vaskeriet på Bystien ved vuggestuen

Mellem vinduerne på vaskeribygningen

Rødkælkevej 198

Stenager 93

Med venlig hilsen

Bestyrelsen