Bestyrelsen m.fl.

Ejerlauget Krogengens bestyrelse samt øvrige poster

Bestyrelsens interne side (Kun adgang for bestyrelsesmedlemmer)

Pr. april 2024

Formand:

Lars Pedersen
Krogengen 18
e-mail: formanden@krogengen.dk

Næstformand:

Cathrine Heidmann
Krogengen 14

Kasserer:

Niels Jørgen Hansen
Krogengen 23
Tlf.: 44 44 04 24
e-mail: kassereren@krogengen.dk

Bestyrelsesmedlem:

Thomas Dam
Krogengen 22

Bestyrelsesmedlem (suppleant):

Lis Larsen
Krogengen 10

Lis Nielsen
Krogengen 12

Webmaster:

Niels Jørgen Hansen
Krogengen 23
e-mail: webmaster@krogengen.dk

Revisorer:

Lonnie Ebert
Krogengen  7

Revisorsuppleanter:

Kent Larsen
Krogengen 10

Haveudvalgets medlemmer:

Jørn Honoré
Krogengen 4

Lis Larsen
Krogengen 10

Lars Wikborg
Krogengen 16

Lars Pedersen
Krogengen 18

Hanne Abildgaard
Krogengen 22

Niels Jørgen Hansen
Krogengen 23