Bestyrelsen m.fl.

Ejerlauget Krogengens bestyrelse samt øvrige poster

Bestyrelsens interne side (Kun adgang for bestyrelsesmedlemmer)

Pr. april 2022

Formand:

Kristian Kruse-Birch
Krogengen 6
e-mail: formanden@krogengen.dk

Næstformand:

Niels Jørgen Hansen
Krogengen 23
Tlf.: 44 44 04 24
e-mail: niels.joergen.hansen@krogengen.dk

Kasserer:

Lonnie Ebert
Krogengen 7
e-mail: kassereren@krogengen.dk

Bestyrelsesmedlem:

Ingen yderligere bestyrelsesmedlemmer i øjeblikket.

Bestyrelsesmedlem (suppleant):

Ingen yderligere suppleant i øjeblikket.

Webmaster:

Niels Jørgen Hansen
Krogengen 23
e-mail: webmaster@krogengen.dk

Revisorer:

Kent Larsen
Krogengen  10

Thomas Dam
Krogengen 22

Revisorsuppleanter:

Ingen yderligere suppleanter i øjeblikket.

Haveudvalgets medlemmer:

Jørn Honoré
Krogengen 4

Kent Larsen
Krogengen 10

Lars Wikborg
Krogengen 16

Lars Pedersen
Krogengen 18

Niels Jørgen Hansen
Krogengen 23