Generalforsamling i ejerlauget d. 21. marts

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag, den 21. marts 2017 kl. 19.00 i fællesrummet – indskoling – på Skovvangsskolen, Egeskoven 27, 2600 Glostrup.

Dagsorden, regnskab for 2016 og budget for 2017 kan findes i den husstandsomdelte invitation til generelforsamlingen.

Skriftlige forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest den 7. marts 2017. Umiddelbart herefter vil forslag blive omdelt til alle husstande.

Der kan stemmes ved fuldmagt, der skal forevises inden begyndelsen af generalforsamlingen. Ingen kan møde med fuldmagt for mere end en husstand.

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af både vedtægter og ordensregler. Vi henviser til de vedhæftede bilag med forslag.

De pt. gældende vedtægter m.v. kan ses på www.krogengen.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Birger Nolsøe Wielandt (nr. 29)
formand
wielandt@lite.dk

Forslag til Vedtægter-2017c

Forslag til Ordensregler 2017g