Information vedrørende anlægsarbejde i Vestskoven

Kære beboer på Krogengen. Bestyrelsen har modtaget følgende materiale fra Energinet vedrørende kabelarbejdet i Vestskoven:


Kære bruger af Vestskoven

Jeg har tidligere skrevet til jer i forbindelse med vores arbejde med at lægge et elkabel gennem Vestskoven. Kablet skal gå fra Ejbygård Transformerstation i Glostrup, gennem Rødovre, København og ind til Lindevang Transformerstation på Frederiksberg.

Arkæologerne er nu færdige med at undersøge den strækning, hvor vi skal arbejde.

Arbejdet med at grave det rør ned, som efterfølgende skal indeholde kablet, går i gang omkring den 20. september.

Vi forventer, at arbejdet er afsluttet ved udgangen af december (på nær et par enkelte områder hvor de såkaldte samlemuffer skal ligge, her skærmer vi af, og lukker først når kablet er trukket gennem rørene).

Jeg vedhæfter et kort, som giver et overblik over arbejdsområdet – og ikke mindst hvilke stier vi holder åbne.

Hvis I vil vide mere om arbejdet – eller har kommentarer – er I velkomne til at ringe – eller søge information på www.energinet.dk/kbh

Information vedrørende kabelarbejde i Vestskoven

Kære beboer på Krogengen. Bestyrelsen har modtaget følgende materiale fra Energinet vedrørende kabelarbejdet i Vestskoven:

Energinet skal lægge et nyt 132kV elkabel fra Glostrup til Frederiksberg. Kablet går blandt andet gennem Vestskoven. Jeg har vedhæftet en folder med den information, som vi kan dele på nuværende tidspunkt. Når vi har foretaget prøvegravninger i området, laver vi en mere detaljeret plan for selve anlægsarbejdet og vender tilbage med mere information.

Informationsfolder vedrørende kabelarbejde i Vestskoven

Udsættelse af generalforsamling 2021

Kære beboere på Krogengen.Grundet den nuværende covid-19 situation i Danmark, har bestyrelsen valgt af udsætte ejerlaugets generalforsamling. Vi forventer at afholde generalforsamlingen efter skolernes sommerferie.
Kontingentet d. 1. maj bliver opkrævet som vedtaget ved generalforsamlingen i 2020. Regnskab, likviditetsbudget og budgetopfølgning for 2020 kan ses her:

Havedag i foråret 2021

Havedagen i foråret 2021 bliver afholdt i lighed med de to foregående havedage. Det bliver oprettet en opgaveliste, hvor medlemmerne kan vælge opgaver, som kan udføres i en 14 dages periode op til havedagen.

Spørgsmål kan rettes til formanden på e-mail: formanden@krogengen.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Ejerlauget Krogengen.