Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. januar 2023

Referatet fra bestyrelsesmøde d. 9. januar 2023 er nu tilgængelig på hjemmesiden, under “Referater“.