Status og planer for etablering af ladestandere på Krogengen

Som generalforsamlingen besluttede i marts, etablerer ejerlauget to ladestandere på Krogengen til brug for ejerlaugets medlemmer.

Vi havde forventet at det ville være færdigt i løbet af sommeren 2022, men det har varet meget længere. Status for projektet er som følger:

Fremdrift

 • Radius har etableret den kapacitet vi har brug for til at starte med. Vi vidste godt at det kunne tage tid, men de har tilsyneladende haft problemer, så det har taget næsten 4 måneder.
 • Ladestanderne skal have deres egen el-måler, og en forudsætning for at opsætte den er at vi vælger el-selskab. Vi har valgt EnergiFyn NaturEl Variabel. De er troværdige, det er grønt, og de er blandt de billigste.
 • Det oprindelige tilbud fra januar 2022 er udløbet for længst. Vi har fået et nyt tilbud som vi har accepteret. Det er blevet en smule dyrere, men ikke alarmerende. Det er specielt gravearbejdet der er steget.
 • Der er udarbejdet en licensaftale. Det er aftalen mellem ejerlauget og de medlemmer der dermed erhverver retten til at benytte opladefaciliteterne.
 • Gravearbejdet blev færdigt fredag d. 2. december og lørdag blev der ryddet op.
 • Om mandagen kom elektrikerne med ladeboksene og monterede fordelerskab og ladeboksene. 
 • Radius installerede måleren d. 8. dec.
 • Den. 12. dec. blev der installeret SIM-kort og den ene ladestander kom op at køre og overførte data til serveren som den skulle. Den anden ladestander udestår. Den kræver nyt SIM-kort. Der er samtidig startet en pilottest med henblik på at udarbejde div. vejledninger og opdateringer til appen.
 • Ordensreglerne er opdateret.
 • Der er hidtil (marts 2023) solgt tre ladelicenser og der er tre brugere med elbiler på Krogengen. Vi benytter den sædvanlige bankkonto til indbetaling af ladelicenserne.
 • Vi fastsætter selv tariffen (kWh-prisen) for opladning, og den justeres løbende med en margin til dækning af driftsomkostningerne.
 • Gældende tarif vises på forsiden af reservations-appen og er p.t. 2,00 kr./kWh.

Kommende aktiviteter

 1. Ladestander nr. 2 er nu online. Når den har gennemført en test tilfredsstillende, bliver den slukket. Den skal først sættes i drift når der er behov for den.
 2. Overdragelse: Derefter kan anlægget overdrages til os, og der skal tegnes forsikring. Vi har et tilbud fra Tryg.
 3. Ladestanderne idriftsættes i henhold til planen som er vedlagt nedenfor.
 4. Hjemmesiden opdateres løbende med reglerne for opladning og parkering.

Plan for idriftsættelse 

Licensaftale