Referatet fra generalforsamlingen d. 30. marts 2022

Referatet fra generalforsamlingen d. 30. marts 2022 er nu tilgængelig på hjemmesiden, under “Referater“.