Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. januar 2022

Referatet fra bestyrelsesmøde d. 18. januar 2022 er nu tilgængelig på hjemmesiden, under “Referater“.