Information vedrørende anlægsarbejde i Vestskoven

Kære beboer på Krogengen. Bestyrelsen har modtaget følgende materiale fra Energinet vedrørende kabelarbejdet i Vestskoven:


Kære bruger af Vestskoven

Jeg har tidligere skrevet til jer i forbindelse med vores arbejde med at lægge et elkabel gennem Vestskoven. Kablet skal gå fra Ejbygård Transformerstation i Glostrup, gennem Rødovre, København og ind til Lindevang Transformerstation på Frederiksberg.

Arkæologerne er nu færdige med at undersøge den strækning, hvor vi skal arbejde.

Arbejdet med at grave det rør ned, som efterfølgende skal indeholde kablet, går i gang omkring den 20. september.

Vi forventer, at arbejdet er afsluttet ved udgangen af december (på nær et par enkelte områder hvor de såkaldte samlemuffer skal ligge, her skærmer vi af, og lukker først når kablet er trukket gennem rørene).

Jeg vedhæfter et kort, som giver et overblik over arbejdsområdet – og ikke mindst hvilke stier vi holder åbne.

Hvis I vil vide mere om arbejdet – eller har kommentarer – er I velkomne til at ringe – eller søge information på www.energinet.dk/kbh