Information vedrørende kabelarbejde i Vestskoven

Kære beboer på Krogengen. Bestyrelsen har modtaget følgende materiale fra Energinet vedrørende kabelarbejdet i Vestskoven:

Energinet skal lægge et nyt 132kV elkabel fra Glostrup til Frederiksberg. Kablet går blandt andet gennem Vestskoven. Jeg har vedhæftet en folder med den information, som vi kan dele på nuværende tidspunkt. Når vi har foretaget prøvegravninger i området, laver vi en mere detaljeret plan for selve anlægsarbejdet og vender tilbage med mere information.

Informationsfolder vedrørende kabelarbejde i Vestskoven