Udsættelse af generalforsamling 2021

Kære beboere på Krogengen.Grundet den nuværende covid-19 situation i Danmark, har bestyrelsen valgt af udsætte ejerlaugets generalforsamling. Vi forventer at afholde generalforsamlingen efter skolernes sommerferie.
Kontingentet d. 1. maj bliver opkrævet som vedtaget ved generalforsamlingen i 2020. Regnskab, likviditetsbudget og budgetopfølgning for 2020 kan ses her:

Havedag i foråret 2021

Havedagen i foråret 2021 bliver afholdt i lighed med de to foregående havedage. Det bliver oprettet en opgaveliste, hvor medlemmerne kan vælge opgaver, som kan udføres i en 14 dages periode op til havedagen.

Spørgsmål kan rettes til formanden på e-mail: formanden@krogengen.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Ejerlauget Krogengen.