Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. januar 2021

Referatet fra bestyrelsesmøde d. 19. januar 2021 er nu tilgængelig på hjemmesiden, under “Referater“.