Referat fra bestyrelsesmøde d. 26. juli 2020

Referatet fra bestyrelsesmøde d. 26. juli 2020 er nu tilgængelig på hjemmesiden, under “Referater“.