Referat fra bestyrelsesmøde d. 22. juni 2020

Referatet fra bestyrelsesmøde d. 22. juni 2020 er nu tilgængelig på hjemmesiden, under “Referater“.