Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. april 2020

Referatet fra bestyrelsesmøde d. 4. april 2020 er nu tilgængelig på hjemmesiden, under “Referater“.