Generalforsamling udsættes indtil videre

Kære beboere på Krogengen.

På baggrund af den nuværende situation med coronavirus/covid-19 i Danmark, har bestyrelsen valgt af udsætte ejerlaugets generalforsamling, tidligere planlagt til d. 26. marts 2020. Bl.a. betyder nedlukningen af de ikke-kritiske offentlige funktioner, at vi ikke har mulighed for at benytte lokalerne på Skovvangsskolen.

Bestyrelsen vil melde en ny dato ud for generalforsamlingen, så snart vi vurderer at generalforsamlingen kan gennemføres på forsvarlig vis i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger.

Såfremt at der ikke er afholdt generalforsamling inden d. 1. maj 2020, opkræves kontingentet for ejerlaugets medlemmer som vedtaget ved generalforsamlingen i 2019.

Yderligere spørgsmål kan rettes til formanden på e-mail: formanden@krogengen.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Ejerlauget Krogengen.


Se husstandsomdelt materiale i nedenstående link:
Udsættelse Generalforsamling 2020