Indkalde til generalforsamling torsdag, den 26. marts 2020

Bemærk at ejerlaugets generalforsamling 2020 er udsat indtil videre.


 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag, den 26. marts 2020 kl. 19.00 i fællesrummet – indskoling – på Skovvangsskolen,  Egeskoven 27, 2600 Glostrup

Skriftlige forslag fra medlemmerne fremsendes på e-mail til formanden senest den 12. marts 2020 (formanden@krogengen.dk). De indkomne forslag vil efterfølgende blive publiceret på foreningens hjemmeside.

Der kan stemmes ved fuldmagt, der skal forevises inden begyndelsen af generalforsamlingen. Ingen kan møde med fuldmagt for mere end 1 husstand.

Klik her for at se indkaldelse, dagsorden og bilag.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen