Generalforsamling udsættes indtil videre

Kære beboere på Krogengen.

På baggrund af den nuværende situation med coronavirus/covid-19 i Danmark, har bestyrelsen valgt af udsætte ejerlaugets generalforsamling, tidligere planlagt til d. 26. marts 2020. Bl.a. betyder nedlukningen af de ikke-kritiske offentlige funktioner, at vi ikke har mulighed for at benytte lokalerne på Skovvangsskolen.

Bestyrelsen vil melde en ny dato ud for generalforsamlingen, så snart vi vurderer at generalforsamlingen kan gennemføres på forsvarlig vis i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger.

Såfremt at der ikke er afholdt generalforsamling inden d. 1. maj 2020, opkræves kontingentet for ejerlaugets medlemmer som vedtaget ved generalforsamlingen i 2019.

Yderligere spørgsmål kan rettes til formanden på e-mail: formanden@krogengen.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Ejerlauget Krogengen.


Se husstandsomdelt materiale i nedenstående link:
Udsættelse Generalforsamling 2020

Indkalde til generalforsamling torsdag, den 26. marts 2020

Bemærk at ejerlaugets generalforsamling 2020 er udsat indtil videre.


 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag, den 26. marts 2020 kl. 19.00 i fællesrummet – indskoling – på Skovvangsskolen,  Egeskoven 27, 2600 Glostrup

Skriftlige forslag fra medlemmerne fremsendes på e-mail til formanden senest den 12. marts 2020 (formanden@krogengen.dk). De indkomne forslag vil efterfølgende blive publiceret på foreningens hjemmeside.

Der kan stemmes ved fuldmagt, der skal forevises inden begyndelsen af generalforsamlingen. Ingen kan møde med fuldmagt for mere end 1 husstand.

Klik her for at se indkaldelse, dagsorden og bilag.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen