Referat fra bestyrelsesmøde d. 08. oktober 2019

Referatet fra bestyrelsesmøde d. 08. oktober 2019 er nu tilgængelig på hjemmesiden, under “Referater“.