Referatet fra bestyrelsesmøde d. 25. juni 2019

Referatet fra bestyrelsesmøde d. 25. juni 2019 er nu tilgængelig på hjemmesiden, under “Referater“.