Referatet fra generalforsamlingen d. 26. marts 2019

Referatet fra generalforsamlingen d. 26. marts 2019 er nu tilgængelig på hjemmesiden, under “Referater“.