Referatet fra bestyrelsesmøde d. 21. februar 2019

Referatet fra bestyrelsesmøde d. 21. februar 2019 er nu tilgængelig på hjemmesiden, under “Referater“.