Medlemsforslag til generalforsamling d. 26-03-2019

Der er kommet de følgende forslag fra medlemmer af ejerlauget:

Forslag 1


Fra Filip Grønholt, Krogengen 1:
Jeg vil gerne høre hvorfor vi bliver ved med at lave budgetter hvor kasse beholdning bliver ved med at stige.

Troede vi havde for flere år siden bestemt, at kontingentet skulle max passe til de budgetteret udgifter og faktisk nedbringe driftskontoen til minimum og/eller i nærheden af 0 kr.

Kan ikke se hvorfor I/vi bliver ved med budgettere med overskud?

Derfor er mit forslag følgende:

Nedsæt det årlige kontingent, så det max svare til de budgetteret udgifter.

Derfor kunne vi sagtens lave det årlige kontingent til 3.000 kr. og ikke det fremsendte 4000 kr.
36 husstande á 3000 = 108000 + 8000 + 1500 = 117,5
Udgifter (samme niveau) = 143,5
= underskud = -26
Dvs. at vi nedbringer driftskonto fra 73.237 – 26000 = 47.237

Således sikre vi os, at vi ikke opbygger en alt for stor driftskonto der ikke er godt for nogen.

Forslag 2


Fra Lisbeth Brix Wielandt og Birger Nolsøe Wielandt , Krogengen 29 (45 22 97 64 14 | wielandt@lite.dk ) :
Vore græsarealer er med tiden blevet en blanding af ukrudt, mos og græs hvor andelen af græs mange steder bliver mindre år for år fordi ukrudt tager magten. Græsarealerne skriger på pleje.

Fra vores gartner har vi modtaget et tilbud på den nødvendige løbende pleje til genopretning.

På vores havekonto er der en stigende saldo. Ved udgangen af 2018 har vi 23.000 kr. som er øremærket til forskønnelse af området. I mange år har vi ikke forbrugt de opsparede penge.

Vi foreslår, at der straks i 2019 påbegyndes en forskønnelse af området med fremadrettet løbende græspleje i henhold til tilbud og anbefaling fra vores gartner.

Tilbud for alle fælles græsarealer i 2019 er på 12.375 kr. incl. moms (29,- kr. pr. husstand pr. måned). Vi foreslår udgiften i 2019 betales fra havekontoen.

Vore græsarealer kan på sigt ikke henligge uden pleje, hvorfor vi også foreslår, at der i de kommende års budgetter reserveres midler til græspleje. Dette vil isoleret set medføre en kontingentstigning på omkring 30,- kr. pr. husstand pr. måned fra 2020 måske først i 2021.

Forslag 3


Fra Frederik R. Jacobsen, Krogengen 3:


Hermed fremsættet et forslag om opsætning af Hjertestarter på Krogengen.

Økonomi
¤ Ved køb er prisen ca 14.000 DKK + momtering
¤ Ved leasning er prisen ca 7.000 DKK årligt = omkring 200 DKK pr husstand