Referatet fra bestyrelsesmøde d. 12. januar 2019

Referatet fra bestyrelsesmøde d. 12. januar 2019 er nu tilgængelig på hjemmesiden, under “Referater“.