Referatet fra bestyrelsesmøde d. 26. september 2018

Referatet fra bestyrelsesmøde d. 26. september 2018 er nu tilgængelig på hjemmesiden, under “Referater“.