Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. juni 2018

Referatet fra bestyrelsesmøde d. 19. juni 2018 er nu tilgængelig på hjemmesiden, under “Referater“.