Referatet fra bestyrelsesmøde d. 17. april 2018

Referatet fra bestyrelsesmøde d. 17. april 2018 er nu tilgængelig på hjemmesiden, under “Referater“.