Referatet fra generalforsamling 2018

Referatet fra generalforsamling d. 20. marts 2018 er nu tilgængelig på hjemmesiden, under “Referater“.