Referatet fra bestyrelsesmøde d. 13. februar 2018

Referatet fra bestyrelsesmøde d. 13. februar 2018 er nu tilgængelig på hjemmesiden, under “Referater“.