Referat fra bestyrelsesmøde d. 13. januar 2018

Referatet fra bestyrelsesmøde d. 13. januar 2018 er nu tilgængelig på hjemmesiden, under “Referater“.