Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. april 2017

Referatet fra bestyrelsesmøde d. 19. april 2017 er nu tilgængelig på hjemmesiden, under “Referater“.