Referat fra bestyrelsesmøde d. 13. juni 2016

Referatet fra bestyrelsesmøde d. 13. juni 2016 er nu tilgængelig på hjemmesiden, under “Referater“.